Září

 • 18. Divadlo Zvoneček - "Hrnečku Vař"
 • 26. Schůzka s rodiči v 15.30
 •        Odpoledne pro mámu a tátu
 •       Návštěva myslivce 

Říjen

 • 12.        Divadlo Máma  a táta - Kocour v botách
 • 18.      Fotografování dětí- portrét + postava v 8 hod.
 • 23.      Dlabání a zdobení dýní s rodiči
 • 26.-27. Podzimní prázdniny

Listopad

 •  2.        Výlet do lesa s panem myslivcem 
 •  9.        Odpoledne pro mámu a tátu
 •  10.      Hudební večer- večerní vystoupení dámského klubu
 •  22.      Divadlo Máma  a táta - Čertovská pohádka
 •  30.     Odpoledne s rodiči – výzdoba na Vánoce od 14. hod.

Prosinec

 • 5.       Mikulášská nadílka
 • 11.     Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka
 • 13.    Vánoční hra- hrají děti ze ZŠ
 • 15.    Hasiči v MŠ
 •           Koncert žáků ZUŠ v ZŠ
 • 19.     Vánoční besídka jen pro děti v MŠ, společné vystoupení všech tříd

Leden

 • 5.       Oslava Tří králů
 •  2.      zahájen provoz MŠ v novém roce,
 •           měření zraku (pro objednané)
 •          Dopravní výchova, návštěva Policie ČR

Únor

 • 1.        divadlo Zvoneček - Bába chřipka
 • 8.        Karneval v MŠ v maskách
 • 12.-18.     jarní prázdniny, provoz MŠ přerušen
 •             Zubní prevence - dopolední přednáška pro děti       

Březen       

 •            ZOO Dvorec u Borovan - zvířátka v MŠ v 10.00
 • 14.     Třídní schůzka s rodiči předškoláků
 • 19.     Divadlo Sluníčko - Jak šlo vejce na vandr
 • 21.     Vynášení Moreny k řece - akce Fénix a MŠ Pastelka 9.15 od MŠ
 • 29.     Velikonoční prázdniny – naše MŠ je uzavřena

Duben       

 •            Zápis do ZŠ
 •            Návštěva v rakouské MŠ v Grossdietmanns
 • 27.     Pálení čarodějnic, pečení vuřtů, cvičení na zahradě

Květen

 • 2. - 3.   Zápis nových dětí do MŠ - seznámení nových dětí s prostředím školky 8-12, 12-16 hod.
 • 10.       Besídka k svátku maminek, 15.30
 •             Předškoláci 3x návštěva ZŠ a ŠD
 • 17.       Divadlo Zvoneček - Péťa a Madla jedou na prázdniny
 •            Společné foto

Červen

 • 1.       Oslava MDD
 •           Návštěva školní družiny
 • 13.     Divadlo Sluníčko - Pohádka z Egypta
 • 15.     Školní výlet
 • 28.     Rozloučení s předškoláky
 • 28.     Rozloučení s mladšími dětmi – konec roku

Některé termíny jsou předběžné, každý měsíc dopředu budou upřesněny.