Měsíc březen byl na téma Jaro se probouzí.

Povídali jsme si o jaru a změnách v přírodě.Děti z druhého oddělení vytvořily z barevných papírů kytičky a louku s motýlky Těmito výkresy jsme si pak vyzdobili družinu. Starší děti ze III. oddělení malovaly zajíčky tuží a z látky jim udělaly oblečky. Tento měsíc už začalo být některé dny tepleji, proto jsme si chodili již déle hrát na školní dvůr. Některé naše činnosti a výrobky jsme si nafotili.