Dne 7. 6. 2017 proběhl v I. oddělení ŠD terčový závod. Děti plnily deset znalostních úkolů, kde si vybíraly ze třech možností správnou odpověď.

V letošním školním roce probíhal Den dětí  1. 6. 2017. Děti měly na školním dvoře připraveno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.

Téma měsíce června bylo ve školní družině „Na celém světě jsou děti“.

Začátkem měsíce června začaly děti vyrábět z barevných papírů veselá písmenka. Někteří si z nich složili i celé své jméno. Potom nám napršely veselé kapky a děti je domalovaly na zvířátka či rostliny.