Ve středu 6.6.2018 proběhl na školním dvoře pro I. oddělení školní družiny Terčový závod. Děti plnily deset znalostních úkolů.

V letošním školním roce probíhal Den dětí  4. 6. 208. Děti měly na školním dvoře připraveno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.

Téma měsíce června bylo ve školní družině „Na celém světě jsou děti“.

V měsíci červnu jsme se věnovali dětským tématům. Nejdříve jsme si udělali výlet do ZOO a děti modelovaly zvířata.