Dne 24. 4. 2018 proběhla ve druhém oddělení školní družiny výtvarná akce „Dárek pro maminku“. Této akce, kterou pro děti připravily pí uč. Jandová a pí uč. Popelová, se zúčastnilo 20 dětí.

Dne 4.4.2018 proběhl na školním dvoře za krásného počasí  terčový závod pro 3 až 5. třídu. Žáci plnili deset znalostních úkolů a dva úkoly dovednostní.

17. 4. 2018 se konala pro 1. a 2. třídy Jízda zručnosti na koloběžkách. Děti podjížděly pod překážkou, objížděly značky, házely na cíl, z kostek stavěly komín a dělaly dřepy. To vše bylo na čas.

Téma měsíce dubna bylo „Zdraví“

Měsíc duben měl téma Zdraví. Začali jsme výrobou velkých papírových zubů, do kterých děti nalepovaly vystřižené obrázky zdravých a nezdravých potravin.