V letošním školním roce proběhla besídka školní družiny ke Dni matek ve středu 16. 5. 2018.

Téma měsíce května patřilo našim maminkám. Děti z II. A III. oddělení nacvičily program na besídku pro maminky. Také jsme museli stihnout vyrobit pro maminky dárečky.

Celý měsíckvětenbyl ovlivněn svátkem maminek. Děti vyráběly korálkové náramky a papírová přáníčka.