V letošním školním roce proběhla besídka školní družiny ke Dni matek ve středu 14. 5. 2019.

Konala se v  kulturním zařízení Českých Velenic - Fénix. Děti ze školní družiny si pro maminky připravily pěkné básně a písně s pohybovým doprovodem a pohádku „ Perníková chaloupka“. Dále družinové děti, které navštěvují lidovou školu umění předvedly svou hru na hudební nástroje. Na závěr svým maminkám předaly přáníčka a dárečky, které vyrobily ve školní družině. Věříme, že se všem zúčastněným vystoupení dětí líbilo.