V letošním školním roce probíhal Den dětí  31. 5. 2019. Děti měly na školním dvoře připraveno osm stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.

Soutěže prověřovaly hlavně rychlost a obratnost dětí. Soutěžní odpoledne jsme si užili za pěkného počasí. Na závěr dostaly všechny děti balíček s drobnými odměnami, které financovalo Sdružení rodičů. Za tyto pěkné dárky Sdružení rodičů moc děkujeme.