Dne 9. 5. 2019 proběhla ve druhém oddělení školní družiny výtvarná akce „Dárek pro maminku“. Této akce, kterou pro děti připravily pí uč. Jandová a pí uč. Popelová, se zúčastnilo 20 dětí.

Děti měly za úkol vytvořit sluneční dekoraci. Každý si vybral jednu sluneční dekoraci, kterou pomocí okenních barev vybarvil podle své fantazie. Všem dětem se výrobky povedly. Budou jim sloužit jako další dárek pro maminku ke Dni Matek. Naše výtvarné snažení jsme si také nafotili.