Téma měsíce ledna bylo ve II. a III. oddělení:„Paní Zima“. Na začátku ledna jsme ještě vzpomínali na krásné vánoční svátky a připomněli jsme si svátek Tří králů.

Začátkem ledna jsme si připomněli Tři krále. Vyprávěli jsme si o nich a děti namalovaly pěkné obrázky.