Téma měsíce ledna bylo ve II. a III. oddělení:„Paní Zima“. Na začátku ledna jsme ještě vzpomínali na krásné vánoční svátky a připomněli jsme si svátek Tří králů.

Téma měsíce ledna je „ Paní Zima.“ Nejdříve jsme začali tříkrálovou koláží.

20. 12. 2019 proběhla v tělocvičně školy „Vánoční besídka školní družiny“.