Téma měsíce ledna bylo ve II. a III. oddělení:„Paní Zima“. Na začátku ledna jsme ještě vzpomínali na krásné vánoční svátky a připomněli jsme si svátek Tří králů.

Dále děti ze II. oddělení namalovaly ptáčky v budce a děti ze III.oddělení se pokusily výtvarně ztvárnit panízimu. K zápisu dětí do první třídy jsme letos vytvářeli barevné žabičky s balonkem. Také jsme si povídali, jak žijí zvířátka v zimě a jak jim můžeme pomáhat. Potom děti z barevných papírů složily lišku. Letošní leden jsme si užili i trochu sněhu. Některé naše lednové činnosti jsme si také nafotili.