Měsíc listopad jsme začali vyráběním „našeho“ města. Děti malovaly domy, auta, stromy atd.

V pátek 8. 11. 2019 navštívil naši školní družinu klaun Ferdinand. Děti shlédly velmi pěkné vystoupení, ve kterém bylo žonglování, uzlování a různé legrácky, které ke klaunovi patří.

Téma měsíce listopadu bylo „Můj domeček“. Povídání o tom, kde kdo z dětí bydlí, bylo jen začátkem našeho měsíčného snažení.