Dne 6. 12. 2017 proběhla ve druhém oddělení školní družiny výtvarná akce „Vánoční dekorace“. Této akce, kterou pro děti připravily pí uč. Jandová a pí uč. Popelová, se zúčastnilo 20 dětí.

Měsíc prosinec začal přípravou na příchod Mikuláše. Děti si z papíru udělaly postavičky čertů a andělů.

Téma měsíce prosince bylo: „Vánoční čas“. Začátkem prosince děti malovaly čerty.

V pátek 22. 12. 2017 se uskutečnila „Vánoční besídka“ školní družiny.