Konečně přišel měsíc, na který se všichni nejvíc těšíme. Začali jsme malováním čertů a andělů.

Děti vyrobily malé čertíčky a udělali jsme si z nich novou květinu do třídy a sice ČERTÍKOVNÍK. Protože je družina plná malých čertíků, měli jsme tady i čertí školu, ve které děti plnily různé úkoly – např. čertí tanec, čertí válení, blekotání apod. Na závěr „školy“ dostali všichni čertíci Výuční čertovský list.

No a pak jsme si začali užívat vánoční čas. Děti vyráběly betlémy, adventní svícny a vánoční přání. Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví.