V měsíci prosinci jsme se konečně potkali všichni prvňáci v družině.

Téma měsíce prosince bylo: „Vánoční čas“. Začátkem prosince děti malovaly čerty.

V prosinci se děti ze IV. oddělení pustily do zimní výzdoby své družiny.