Začátkem měsíce října jsme se dali do „úklidu“ spadaného listí. Děti udělaly propletená košťata a barevné listy.

Pomocí obtisků listů si děti vytvořily veselá podzimní sluníčka, která nám rozzářila celou třídu. Při další práci, kdy jsme dělali podzimní strom, využili prvňáčci kartáček na nádobí a temperové barvy, kterými dělali barevnou korunu stromu. Závěrem měsíce jsme se učili básničku o drakovi a k tomu jsme si udělali obrázek. Stále nám ještě přeje počasí na pobyt venku na školním dvoře, kde hrajeme různé pohybové hry a soutěže.