Aktuální události

Masopustní rej a veselice pro 1. stupeň.

1. hodina - 1. - 5. ročník třídnická hodina, od 9. 15 Masopust na šk. dvoře., průvod k MěÚ

Konec vyučování 1. - 5. třída v 11.40.