Aktuální události

tradiční celoškolní projekt, konec vyučování : 1. - 5. ročník 11.40, 6. - 9. ročník 12.35, zajišťuje I. Kodlová