Aktuální události

 odevzdávání učebnic a třídnické práce, konec vyučování 1.-5. tř. 11.40, 6.-9. 12.35