Aktuální události

V nabídce Základní škola--Informace pro rodiče jsou k dispozici aktuální rozvrhy jednotlivých tříd a učitelů

přímý odkaz na rozvrhy