• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

V nabídce Přijímací řízení je shrnutí aktualit a změn  přijímacího řízení na SŠ v tomto šk. roce doplněné o informace k testování žáků před zkouškou.