Aktuální události

od 8.15 do cca 12.00 h. Konzultace učiva probraného v době distančního vzdělávání, třídnické práce informace o programu do konce školního roku. Sraz před školní šatnou, tř. učitelky vyberou Čestná prohlášení - bez čestného prohlášení nesmí žák do školy.