• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Na stránky školy jsou doplněny 1. Dodatek č.2 ke školnímu řádu ZŠ, který řeší distanční vyučování, 2. Hygienická pravidla a 3. Dodatek šk. řádu MŠ, kde je upřesněno omlouvání žáků. Všechny dokumenty jsou v příslušných nabídkách, které jsou dostupné po kliknutí v tomto článku