• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Žáci 3.-9. ročníku jsou vzděláváni distančně podle pokynů vyučujících (většinou prostřednictvím MS Teams). Žáci bez možnosti připojení k internetu přebírají a odevzdávají zadání po domluvě s tř. učitelem ve škole. Další informace v odkazu Vzdálená výuka.