Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 9. třídy distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – stavba souvětí https://drive.google.com/file/d/1TuEhE7sabvL7YeRWVeMIaR2BbCfUPkA7/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si stavbu slova – stavební části slova učebnice str. 20
 3. Napište do sešitu cv. 1 str. 20 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

Lekce 4B Jobs str 46-47

reklamy na práci Teenscene Jobs

PS str 37 pís celé, poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ  Jobs str.46, 47

Requests str. 48, 49

PS str.36 celá pís poslat prosím

PS Grammar  Question forms

PS slovní zásoba str. 77

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Ein Rezept

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1AiPy3HtHAmrKBfc7eKY6VdcCgMAMIS4W/view?usp=sharing

Učebnice: str. 66 cv. 11, 12 – Ein Rezept aus Tirol – projdeme v online hodině, str. 67 cv. 16, 17

Pracovní sešit: str. 68 cv. 15, 16, str. 69 cv. 17, 18

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

lekce 3 – Tina hat sich wehgetan

uč. str. 70 – text, uč. str. 71/4, 5, 6, 7

Minulý čas sloves – perfektum

-        Procvičování slabých sloves

-        Silná slovesa

-        Préteritum – Způsobová slovesa

PL na teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Goniometrické fce -sin, cos, tg, cotg

Schůzky Po, St, Čt, Pá – podle rozvrhu

Úkoly zadávané na hodině podle toho, jak to zvládneme.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitolu:
 • Hrozba třetí světové války – válka v koreji

učebnice str. 101

 1. Do sešitu vypracujte poznámky z této kapitoly
 2. Vyplňte pracovní list – opakování druhé světové války https://drive.google.com/file/d/1jbBMIQH18EOsWXEoBDdnW2guNiZcza6e/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Příprava referátů na ASTRO

Schůzky- nejsou, příprava samostatně. Pondělí – konzultace dle čas. Rozvrhu, platba za absolvent. trička od 8 hod ve škole (třídě)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Alkoholy, fenoly – uč. str. 54 – 58

2) Aldehydy, ketony uč. str. 59 – 61, PL – hydroxyderiváty (poslat) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1qE5Z4HxFus2wYk7ziGtQ16u_hTHHNmGw/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Usazené horniny – organické, chemické, PS – úlomkovité usazené horniny (poslat)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jihočeský kraj                       učebnice strana 78-79

4. Cestovní ruch

Domácí úkol: V zadání na Teams

Vše probereme na online hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Osobnost – odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1wbBuTnGZRooXCC3b38END_DNcLWm8XUy/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zákoník práce dle prezentace (ukončení pracovního poměru), přihlášky ke studiu na SŠ.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Čas na prezentaci a poznámky k referátům z Fyziky-nezapomeňte na citace, resp. zdroje. Dodělejte úkoly z kap. 5.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování koncovek podstatných jmen a sousloví - https://drive.google.com/file/d/1jEY6Q3SzXb_7hmnf2uJcQlQmXuctqJEN/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami v přehledu učiva v pracovním sešitu str. 10
 3. Napište do sešitu cv. 1 str. 72 v učebnici

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Lekce 4B Jobs

učebnice str 46-47 

přečíst a přeložit reklamy , inzeráty na brigádu, práci

zopakovat slov. zásobu - povolání

PS str 36 celá pís, poslat prosím 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Can I ask? str. 44, 45

Grammar Question forms Rules

PS str.70 Question forms

PS str. 35 celá prosím poslat

PS slovní zásoba str. 77

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Vedlejší věty s „weil“ 2– vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1H7km9zO3y8EGyjAenxGo7UtDAGW0KbUW/view?usp=sharing

Učebnice: str. 66 cv. 11, 12 – Ein Rezept aus Tirol – projdeme v online hodině, str. 67 cv. 16, 17

Pracovní sešit: str. 66 cv. 11, str. 72 cv. 24, 25

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

lekce 3 – Tina hat sich wehgetan

Minulý čas sloves – perfektum

-        Procvičování slabých sloves

-        Silná slovesa

-        Způsobová slovesa

PL na teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Pondělí – opakování podobnost, rozbor prověrky

Úterý – prověrka podobnost

Středa- pátek – goniometrické fce.

Sinus - Učebnice 2 str. 61- 66. Pátek – PS str. 238

Schůzky - Podle rozvrhu a domluvy.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitoly:
 • VZNIK SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE
 • PRVNÍ BERLÍNSKÁ KRIZE A ROZDĚLENÍ NĚMECKA NA DVA STÁTY

učebnice str. 99 až 100

 1. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1x4qCqgsBZ_VP42LmfWwe0_Q46InPRY6Q/view?usp=sharing
 2. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Pondělí – prověrka akustika, rozdělení referátů - astronomie

Středa – shrnutí vlnění, akustika, příprava referátů astro

Schůzky podle rozvrhu a domluvy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Dusíkaté deriváty uč. str. 53 – poznámky, PL – dusíkaté deriváty (v odkazu v minulém týdnu) - poslat

2) Laboratorní práce – poslat video, ve kterém bude vidět vaše jméno, zadání zde v odkazu: https://drive.google.com/file/d/1PdFU7gJOehQNYN0y-XEk4C4-YQ40Qvue/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Usazené horniny – poznámky, PS činnost člověka (str. 37) – poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jihočeský kraj                       učebnice strana 78-79

1. Základní údaje

2. Přírodní podmínky

Zpracovat podle osnovy

Domácí úkol: V zadání na Teams

Vše probereme na online hodině.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Řešení problémů v mezilidských vztazích - odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1eI-TtrQXGXeDmkvJoCgoEhWvsJC7xuHQ/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánovány schůzky v MS Teams - opakování a procvičování učiva z rodinné výchovy a z politiky a politických stran.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Na hodině - diskuze Kap. 5 slide 11, dodělat do str. 18. Soubory s programy dle zadání na str. 17 a na str. 18 odevzdat do zadání . (Stáhnu si a spustím.)

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování pravopisu a rozbor složitého souvětí https://drive.google.com/file/d/1oESHPzZppno0ObWVA6KvgJrvy9A5xQ8p/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si způsoby tvoření slov učebnice str. 22
 3. Vypracujte cv. 1 str. 19 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice str 45 question forms

procvičení otázek - cv 4,5

PS str 35 celá pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Revision str. 42, 43

Can I ask ? Using the media str. 44, 45

Procvičování otázek - dotazník , anketa

PS slovní zásoba str. 77

PS Grammar Guestion forms str.70, 71 pravidla

PS cv. 1 - 3 , str. 34 celá

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Vedlejší věty s „weil“ – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1SObj-V5Z53_lrzKiAa5dUcxIyFoo39YA/view?usp=sharing

Učebnice: str. 66 cv. 11, 12 – Ein Rezept aus Tirol – projdeme v online hodině, str. 67 cv. 16, 17

Pracovní sešit: str. 65 cv. 8, str. 66 cv. 11, str. 72 cv. 26

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Opakování 2. lekce – Gesund bleiben – vedlejší věty, způsobová slovesa - test

Nová lekce 3 – Tina hat sich wehgetan – slovní zásoba PS str. 92 - 94

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Podobnost – užití podobnosti. Uč. 3 str. 54-59, PS 55 – 59

Schůzky podle rozvrhu. ČT-prověrka.

Úkoly na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitolu Marshallův plán učebnice str. 98 až 99 a do sešitu si udělejte poznámky
 2. Vyplnit pracovní list https://drive.google.com/file/d/11LSSyMswmDJGc-JrPKRpKOTYqYQ3kPQO/view?usp=sharing
 3. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Referáty akustika

Úkol – PS 8 str48 – 54.

Schůzky podle rozvrhu.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Deriváty uhlovodíků uč. str. 48, 49

2) Halogenderiváty uč. str. 50 – 52,

   PL – halogenderiváty, dusíkaté deriváty (poslat jen halogenderiváty) – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1fJ4QWvwOvGZmEvT2e9Ng9u3JKRCUuUSv/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Činnost moře, ledovců, větru, PS str. 36, 37 (bez činnosti člověka) – poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Středočeský kraj                         učebnice strana 76-77

3. hospodářství

4. Cestovní ruch

Zpracovat podle osnovy

Domácí úkol: V zadání na Teams

Vše probereme na online hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Mezilidské vztahy – kooperace – vyplňte pomocí přiložené prezentace a odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1YCPqShCZezOxNYbpidIYqHaKm3GZpBSm/view?usp=sharing

Prezentace: Konflikt a asertivita.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1xeNK5rrFnMqnP8ofB0ErgDUA9HKEorWm/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zákoník práce dle prezentace, přihlášky ke studiu na SŠ.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – mluvnické kategorie sloves - https://drive.google.com/file/d/16MIiWdfttqO5QUfxqAr9JdsgTN3EKnWi/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů učebnice str. 84 až 85
 3. Vypracujte cv. 1 str. 49 v pracovním sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

Učebnice unit 4 Using the media str 44

procvičování otázek - dotazník, anketa

PS str 70 přečíst gramat. pravidla

PS str 34 celá pís - poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ  Culture str.40 English across the currikulum Geography :plate tectonics

cv. 1, 2, 4 str.40, cv.2,3 str.41

PS slovní zásoba str.76

PS grammar str.69, 70

PS cv. 1 - 5 , str.32

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 64 cv. 11, 12 – vedlejší věty s „weil“ – projdeme v online hodině, gramatika vložena na teams, str. 65 cv. 13 – Proč? = Warum? – Protože. = Weil. – tvořit krátké rozhovory. Dva rozhovory napsat do sešitu a odevzdat na teams.

Pracovní sešit: str. 65 cv. 8, str. 66 cv. 10, 11

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce – Gesund bleiben

Rezept

Procvičování „weil“ PS str. 66/10, 11

PS str. 72/24, 25, 26 a 73/27

 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Celý týden - podobnost

Pondělí  -opakování poměr, trojčlenka (7. ročník) - PS str. 168 - 170. Otázky k funkcím.

Úterý - podobnost uč. 3, str. 44-48. do sešitu G rámečky str. 45, úlohy projdeme spolu, PS str. 52

Středa  -věty o podobnosti trojúhelníků- uč. 3-str. 49 - 53. Zapsat rámečky str. 49, 50, 51. Úlohy z učebnice spolu., PS. str. 53

Čtvrtek - změň velikost úsečky, rozděl úsečku uč. str. 54-55. spolu na hodině postup, úlohy z učebnice. PS str. 54-55

Pátek - úlohy na podobnost PS. str. 56-59

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitolu vznik studené války – počátky studené války učebnice str. 96 až 98
 2. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/13L7uWSx21la2V2qwfTO051NOv5cVK3zZ/view?usp=sharing
 3. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Pondělí i středa - referáty a předvedení ostatním- známkuji (jako zkoušení)

schůzky podle rozvrhu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

 1. Areny – zástupci, uč. str. 45, 46
 2. Opakování uhlovodíků uč. str. 47

https://drive.google.com/file/d/1dctpcVwFQL4G6cgZu3fsqRyyzgFX-L9r/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Činnost vody, PS – činnost dešťové a tekoucí vody (str. 34, 35) – poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kraje České republiky

1.Osnova

2.Středočeský kraj – základní údaje

DÚ: Doplňování do mapy (v zadání na Teams – DUMY)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Pracovní list: Mezilidské vztahy - komunikace – vyplňte pomocí různých informačních zdrojů a odevzdejte na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1FXBNZZKr0-D5jbXqyct22Z1ctN_1Y7ps/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zákoník práce dle prezentace, informace k přihláškám ke studiu na SŠ.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Pokračujeme ve scratchi- dodělat zadaný úkol, pokračujte v PL 4 do slidu 14. Jako úkol pošlete screenshot právě obou úkolů ze str. 14 (poslat screen Vašeho řešení - uvidím Váš program). Ptejte se kdykoliv během týdne. Úkol prosím odevzdat do čtvrtku do 16.00.

Schůzka pro všechny není- individuálně se domluvíme. Klidně si raďte spolu, ale neopisujte (domlouvejte se, ale neposílejte nikomu hotové řešení).

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1Y0iwgXZjyNtjq6SMRBC2TjRNH4QNWnwl/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy zájmen a skloňování zájmen učebnice str. 34
 3. Do sešitu napište cvičení 1 na str. 34 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice str 42 Revision

cv 2, 3, 4, 5 ústně, zopakovat si slovíčka z PS str 76

PS pís str 32-33 dodělat kromě cv 5

Poslat přes teams nebo na tel 733 711 181

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Section D Be careful what you wish for  str.38,39

Čtení textu str.38,39

Cv. 1,3 str.38, učebnice 

PS slovní zásoba str.76 Be careful what you wish for

PS Grammar  str .70 reflexive pronouns

PS str. 30 cv. 4 - 5, cv.5 - 7, str.31

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 63 cv. 5 – doplnit podle textu, cv. 6 – vytvořit 3 rozhovory, cv. 7 – tvořit rozhovory

str. 64 cv. 10, 12 – vedlejší věty s „weil“ – probereme v online hodině

Pracovní sešit: str. 73 cv. 28, 29 – odevzdat na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce – Gesund bleiben

Rezept – uč. str. 66; cvičení 67/16,17,18; PS str. 68/16 a 69/17

Procvičování PS str. 66/10, 11

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Po – fce celá část a abs. hodnota, kvadratická fce, učebnice str. 31 – 38, úlohy z fialové sbírky (nepovinné)

Út - Sbírka 78-88

St – Prověrka- fce

Čt – Třídnická hodina, předání vysvědčení

Schůzky – Po, Út , Čt podle rozvrhu

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitolu PováLečné uspořádání učebnice str. 92 až 96
 2. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1oXS_0EQqcyu8jRy3YwHstlDHR8dIeC2a/view?usp=sharing
 3. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Po – referáty- vznik a šíření zvuku, rychlost, tón

St – prověrka- kmitání, vlnění

Schůzka Pondělí

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Alkadieny, alkyny uč. str. 42, 43

2) Areny uč. str. 44 – 46, test – alkeny, alkyny, poslat PL – alkyny, areny – odkaz zde:

https://drive.google.com/file/d/1re3hXYFOtx59Qbc0TIz_uWy5uw_kjEU2/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

prázdniny!!! 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Administrativní členění ČR

Učebnice strana 72-73

Kraje ČR

Učebnice strana 73

DÚ: vysvětlím na on-line hodině

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Prázdniny!!! 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zákoník práce - pokračování dle prezentace.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Scratch – programování – pokračování v objektovém programování.

Připravené registrace do scratch.mit.edu

Úterý podle rozvrhu

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/15GeNuhs4-thGYPpaIjZeAxjLt-_cPc7v/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů učebnice str. 84 až 85
 3. Do sešitu napište cvičení 2 na str. 86 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

Učebnice - Culture - Regions of England + Plate tectonics str 40-41

Přečíst a ústně cv k textům.

PS opakování 3.lekce str 32 celá pís poslat prosím

733 711 181, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Section B , A dangerous world pp. 34,35

Grammar would, second conditional PS str.26,27 písemně

PS slovní zásoba str.76 A dangerous world

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 64 cv. 5, 6, str. 65 cv. 7

Učebnice: str. 63 – Was sagt Frau Weigel? – přečíst text a pomocí nové slovní zásoby a gramatiky přeložit, cv. 5 – doplnit podle textu, 6 – vytvořit 3 rozhovory, 7 – tvořit rozhovory

Gramatika M5 L2 2.část: nicht mehr, kein(e) mehr + neurčitý podmět „man“ – vytisknout nebo opsat do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1B65ZU-wsnUvDm9kPMThS8fvsxQJ9UPh9/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce – Gesund bleiben

Procvičování způsobových sloves

Spojka „weil“ – protože; slovosled ve vedlejší větě – uč. str. 64, PS 65/8 a 66/10

Neurčitý podmět „man“ PS str. 64/6 a 65/7

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Funkce

Po – opakování a shrnutí lin. fce, procvičení.

Út, St. Grafické řešení soustavy lin. Fcí

Čt, Pá – nelineární fce

Schůzky- Po, Út, Čt podle rozvrhu

Úkoly zadané na hodinách.

PS lin. fce do str,. 137, řešení soustavy rovnic 139 – 144, Lin. Lomená fce – 145-149.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečtěte si kapitolu učebnice str. 86 až 88
 2. Vyplnit pracovní list https://drive.google.com/file/d/1BNzuXZzqP-HWjidr4lhNw5ynL66DbdtM/view?usp=sharing
 3. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Vlnění- učebnice 6 str.12-22-přečíst, odpovědi na otázky za články. V poznámkovém bloku předmětu jsou poznámky. Je tam i seznam zadaných referátů. Připravit do příštího týdne- čas v úterý (informatika) a ve středu (fyzika)- v pondělí začneme zvukem. Všechny prezentace a poznámky odevzdat do čtvrtku do souborů- složka Akustika. Schůzka k vysvětlení – pondělí.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Zástupci alkanů uč. str. 38 – 40 – poznámky, PL – alkany (z minulého týdne)

2) Alkeny, alkadieny uč. str. 41 – 42 – poznámky, test – alkany

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Vnější geologické děje – zvětrávání, působení zemské gravitace, činnost tekoucí vody – poznámky

PS str. 33, 34 působení zemské gravitace – poslat

Test – vyvřelé horniny

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Zahraniční obchod ČR - učebnice strana 68-69

Domácí úkol v zadání na Teams

Cesta do Evropy - učebnice strana 70-71

Domácí úkol v zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice str. 129 – 130 – Mimořádné události a katastrofy –- přečíst – vyplnit pracovní list, odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1JEpVGPTlVJ990WJFMU6MUk0THL2Gmakq/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - uzavření klasifikace za 1. pololetí.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1lZBxvpx1BZ1qxehxTSaWgM6kDQcvxNLG/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si řeč přímou a nepřímou učebnice str. 74
 3. Do sešitu napište cvičení 2 na str. 74 z učebnice

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

lekce 3D Be careful what you wish for učebnice str 38-39

Jak půjdou obrázky po sobě? Tipněte si.

Pak si přečtěte příběh - ústně cv 1,3 str 38

PS str 30-31 pís celé

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice Aj  Lekce 3 Warnings and advice, str. 36,37. Signs, CV. 1 str.36 - zvratná zájmena. PS slovní zásoba, slovníček. PS gramatika, přehled mluvnice, zvratná zájmena.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 62 cv. 2 – Sestav 4 věty, str. 63 cv. 3 – Co musíš dělat? Co nesmíš dělat? Cv. 4 – Vyčasuj sloveso dürfen (smět). Vyfotit a odeslat na teams.

Slovní zásoba M5 L2: Pracovní sešit str. 88 a 89 (po slovo dynamisch) – naučit se! – zadáno minulý týden.

Gramatika M5 L2 1.část: Způsobová slovesa – vytisknout nebo opsat do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1C4LymRUt58IFlwTquc_pSdroqLAkcj1X/view?usp=sharing

Učebnice: str. 62 – Peter Weigel lebt gefährlich – přečíst text a pomocí nové slovní zásoby přeložit.

Do školního sešitu napsat sedm vět – sestavit podle tabulky pod textem. Vyfotit a odeslat na teams.

Rozhovor mezi pacientem a lékařem – připomínám – během online hodin budu zkoušet

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce – Gesund bleiben

Procvičování způsobových sloves – dürfen, müssen, wollen; sloveso dürfen + zápor

PS str. 62/1,2 a 63/3

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Schůzky na Teams podle rozvrhu hodin

Pondělí – Př. úměrnost, lin. fce – učebnice2 str- 18 -22-rámečky do sešitu (velký nelinkovaný) Materiály k dispozici na Teams v Poznámkovém bloku předmětu

DÚ – Učebnice 2,4/19, PSešit 1,2/131, 8/134

Úterý – otázky k lin. fci

Učebnice 2 str. 22-24 -fce rostoucí a klesající- rámečky do sešitu.Jak určit rovnici lin. fce z grafu?

DÚ PS 3,4,5/131,132

Středa – prověrka- rovnice, fce

Jak určit průsečíky grafu fce s osami?

DÚ -PS str. 133. 9/134

Čtvrtek – uč. 25 -30 – lin. fce v praxi -řešení úloh

Pátek – prověrka -lin. fce a přímá úměrnost, úvod- grafické řešení soustavy rovnic.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Do sešitu si vypište poznámky z kapitoly atentát na Heydricha (heydrichiáda, Lidice, Ležáky) učebnice str. 85 a 86
 2. Vyplnit pracovní list https://drive.google.com/file/d/1JwCkU89tygaQWPP5TyUs5YnYDgY3gkqV/view?usp=sharing
 3. Vyplňte pracovní sešit

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Pondělí – uč.6 str.8-11- periodické děje a jejich znázornění -přečíst, zapsat k zapamatování, DÚ - Vyřešit do sešitu otázky a úkoly str. 11 (sova a kalkulačka). Schůzka na Teams

Středa – DÚ model závislosti výchylky kmitavého pohybu na čase- video pokus. Odevzdat do Teams. – vysvětlím v pondělí na hodině.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1)         Stavba molekul organických látek – uč. str. 33, 34

2)         Uhlovodíky – alkany – uč. str. 35 – 38, poslat PL – alkany - odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1SPaO3btC0aUPlnEyKa37Ieg3GYb2wz-6/view?usp=sharing

Naučit se nazpaměť názvy deseti alkanů methan až dekan v uč. str. 36

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Vyvřelé horniny – poznámky, poslat PS str. 30, 31, test – pohyby litosférických desek

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Služby

Rozšíření služeb v obci

 1. Zdravotnictví
 2. Školství
 3. Obchod
 4. Restaurace
 5. Čerpací stanice
 6. Řemeslo

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice str. 126 – 128 – Kriminalita mládeže – vandalismus a násilí při fotbalu - přečíst – vyplnit pracovní list, odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/19SW89UHSNlFFdesHu3I0kyJx4-H_iVRC/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - změny v přijímacím řízení na SŠ, studijní materiál na MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/11jljZP4K6iCGtOzoRoAGrygkFv5AAQnc/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si doplněk učebnice str. 62
 3. Do sešitu vypište z cvičení 17 na str. 62 v učebnici věty s doplňkem a doplňky podtrhněte

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj - Spěváková

učebnice lekce 3C Warnings and advice str 36-37

Signs - přiřadit pokyny ke značkám cv 1 str 36

Doplnit tabulku cv 2     podstatné jméno-přídavné jméno

cv 3 - přeložit si slovesa a pak pís do ŠS cv 4

Zvratná zájmena str 37

PS str 70 kapitola 3.7 - opsat do ŠS a naučit

PS str 28-29 pís celé

Poslat přes teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.            upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice Aj Lekce 3 Warnings and advice, str. 36, 37. Signs, CV. 1 str.36 - zvratná zájmena. PS slovní zásoba, slovníček. PS gramatika, přehled mluvnice, zvratná zájmena.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit: str. 58 cv. 22 – Co mě (jeho, ji) bolí? str. 60 cv. 26 – Přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě.

Slovní zásoba M5 L2: Pracovní sešit str. 88 a 89 (po slovo dynamisch) – naučit se!

Učebnice: str. 62 – Peter Weigel lebt gefährlich – přečíst text a pomocí nové slovní zásoby přeložit.

Rozhovor mezi pacientem a lékařem – připomínám – během online hodin budu zkoušet

Dále připomínám, že je třeba odevzdat 3 předchozí úkoly na teams!!!

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

2. lekce – Gesund bleiben

Způsobová slovesa – dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen + wissen

Sloveso schaden + 3. pád (helfen, guttun)

Peter Weigel lebt gefährlich – uč. str. 62

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Zopakovat učebnice str. 8 - definice fce, D(f), H(f). Projdeme na hodině v pondělí.

Umět příklady str. 10-12 - v úterý zkusíme jednoduchý test

DÚ v zadání na Teams.

Schůzky- podle rozvrhu a domluvy na hodině v Po.

Určitě ve čtvrtek prověrka - definice fce a D(f), H(f)...

Všechna zadání na Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Přečíst v učebnici str. 76 až 84 – Československo za 2. světové války
 2. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1oWeowgCYbkkJMuX0WuOqfToxc7OFKYmX/view?usp=sharing 
 3. Vyplňte pracovní sešit

-        str. 27 – Československo za 2. světové války

-        str. 28 – domácí a zahraniční odboj

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Zadání vysvětlím na hodině v pondělí od 8. 00. Pak budete mít čas to udělat a v úterý zpracovat na inf. V úterý do 16.00 je termín odevzdání.

Začneme kapitolu Kmitání a vlnění, Akustika.

DÚ -model matematického kyvadla. Potřebné základní informace jsou v poznámkovém bloku v knihovně obsahu-Webové zobrazení

Matematické kyvadlo (uč. 6 str. 5-7) je hmotný bod na nehmotném závěsu. V praxi realizujeme jako těleso o malých rozměrech (závaží) zavěšené na niti - tedy hmotnost závěsu (niti) je mnohonásobně menší- tedy zanedbatelná- ke hmotnosti závaží. Realizace-kovové (železné olověné) těleso zavěšené na niti. Třeba velké rybářské olůvko, ...

Vaším úkolem bude zjistit a zapsat:

 1. závisí doba kmitu (T) na výchylce? - několikrát (min 10-15x) vychylte matematické kyvadlo a změřte dobu 10 kmitů. Snažte se o různé výchylka, ale maximálně do 30° od svislice. Pak určete dobu kmitu a zformulujte závěr. Naměřené hodnoty zpracujte v excelu do tabulky s využitím vzorců.
 2. Závisí doba kmitu matematického kyvadla na hmotnosti závaží- zkuste na nit (stejné délky) zavěšovat různé hmotnosti- min. 3. Opět změřte dobu 10 kmitů (pro stejnou délku kyvadla!) a formulujte závěr.
 3. Závisí doba kmitu kyvadla na délce?Nastavte délku kyvadla na 10 cm a změřte dobu 10 kmitů. pak znovu a ještě jednou (3x). Určete pro každé z měření dobu kmitu (jednoho kmitu) a z těch 3 měření určete aritmetický průměr doby kmitu. Pak změňte délku na 20 cm a celé zopakujte. Kyvadlo prodlužujte vždy po 10 cm až po 100-120cm. (Pro delší závěsy 60cm a více už stačí měřit dobu 5 kmitů...).
 4. Vše zpracujte s využitím vzorců do excelovské tabulky-sami navrhněte vhodný formát a formulujte závěr- závisí? Je to přímá úměrnost? Můžete zkusit v excelu graf- budeme o tom mluvit na hodině v úterý- pro připomenutí, jak se to dělá...2
 5. Odevzdat do úterý do 16.00. Ve čtvrtek budeme pokračovat
 6. Z měření udělejte 3-4 fotografie. Excelovské soubory a fotografie odevzdáte do zadání na Teams.

Schůzky vždy podle rozvrhu. Zapnuté kamery.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Organické látky - uč. str. 30 – 32 – poznámky

2) Stavba molekul organických látek – uč. str. 33 – 34 – poznámky, poslat PL – organická chemie – odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1W4tupUr2uF1tZ9pMscyeMvfTAP0YK54z/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Tektonické poruchy - uč. str. 60 - 61 - poznámky, PS str. 29 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice str. 124 – 125 – Lidská společnost a násilí – přečíst – vyplnit pracovní list, využít lze i přiloženou prezentaci, odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1UEQ73VCKPBLdlzecA6a0XAGUfCL0Of8f/view?usp=sharing

Domácí násilí – prezentace k vyplnění pracovního listu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1uEID2h85Vah9Hw2q8ktzksTI9zneNEUG/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Naplánována schůzka v MS Teams - zákoník práce dle prezentace.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1V4f4Mx5Rsno446iuSkyIp3YpPU7OAI-r/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si rozbor složitých souvětí
 3. Zopakujte si druhy přísudku

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

 učebnice str 28-30 Culture + Revision

PS str 20 cv 2,3,4, str 21 cv 5, str 22 cv  1,2,3, str 23 cv 5 - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Your body. Changing an appointment,str.22 – 25.Grammar Will ang going to for future,

Present continuous for arrangements, first conditional.

PS slovní zásoba str.75, Your body. Changing an appointment

PS přehled mluvnice str.68

PS str.17,18 cvičení, pisemně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 57 cv. 13 – Napsat dva rozhovory podle cvičení a) a dva rozhovory podle cvičení b) do školního sešitu. Pracovat s tabulkou ve cv. 12 str. 56 a gramatikou z minulého týdne.

Práci vyfotit a odevzdat na teams.

Pracovní sešit: str. 50 cv. 4 a 5 = 3. pád podstatných jmen a osobních zájmen

str. 52 cv. 9 = opakování rozkazovacího způsobu

Obě strany vyfotit a odevzdat na teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Procvičování, opakování

PS str. 55/15, 56/17 a 59/24

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Po- opakování -vyjádření neznámé ze vzorce – Schůzka 10.00 PS st. 83-84, odevzdat

Út – samostatně PS str. 85-86

St – schůzka 10.00 -prověrka rovnice s neznámou ve jmenovateli, shrnutí

ČT - schůzka 8.00 opakování, PS str. 87

Pá - samostatně PS str. 89 – 93 – odevzdat foto

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1f2BHiGvUw5ZK0R0NQileH0u20fgtig1U/view?usp=sharing

 2. Vyplňte pracovní sešit

 • str. 15 – opakování
 • str. 16 - příčiny války

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Pondělí –Schůzka 8.00 - prověrka- Změny skupenství (teplo, výpočty)

Středa -referát meteorologie-Arvajová , Smolková, Kodl. Schůzky oba dny podle rozvrhu!

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Zdroje energie – uč. str. 21, 22, PL – uhlí, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1Ii7wvnmI3NVhF22_ocwbjaorjzN3yo2q/view?usp=sharing

2) Opakování redoxních reakcí

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Horniny – uč. str, 35, 36 – poznámky, PS str. 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Průmysl ČR.

1.Hutnický průmysl (učebnice strana 50-51)

2.Strojírenský průmysl (učebnice strana 52-53)

Úkol: Tvorba mapy. Probereme a vysvětlíme při on-line hodině.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Učebnice str. 121 – 123 – Patologické hráčství – přečíst – vyplnit pracovní list, odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1w3Q56Pq3ktUNsYd3JdmbTWixHKo_iTsT/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - konzultace se žáky k volbě střední školy.

Atlasy školství si žáci mohou vyzvedávat v ředitelně.

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams – film.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1vZWtNuj5WAaASqYFw9cXSUgaIdcwAuSA/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, poměr mezi větami hlavními

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice str 24-25, Time Changing an appointment

Arrangements

PS str 18-19 celé písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Place and time str.20,21,22. Your body. Body clock.Grammar - talking about

the future. First conditional. Arrangements.

PS přehled mluvnice, str.68.

PS slovní zásoba, str.75 PS str.15, cv.4 ( písemně)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice str. 56–57 cv. 12 a 13 – 3. pád podstatných jmen a osobních zájmen – projít, procvičíme na online hodině

Nová gramatika - 2. část – stáhnout, vytisknout a vložit do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1zssSVyQ4MpwJizLIvY6-v_h0hLMjGWJr/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 50 cv. 6 – vyplnit, vyfotit a odevzdat na teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

PS str. 53 / 12 – práce s textem

PS str. 54 / 13, 14 a 58 / 22

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Rovnice s neznámou ve jmenovateli – učebnice 1, str.49-52

Schůzka Po 16. 11. 10.00- vysvětlení – učebnice str.49-52

Středa 18. 11. – prověrka Lomené výrazy 10.00, PS 79-80

Čtvrtek 19. 11. – schůzka 8.00 – rovnice PS 81 -82

Pátek procvičování Sbírka fialová, kap. Rovnice s neznámou ve jmenovateli, konzultace 9.00

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1mGKQ-IwJOfRGIW4-EjJN7ELRWPs9Hjiy/view?usp=sharing
 2. Přečtěte si v učebnici str. 57 až 61 článek Válka v Evropě a podle toho doplňte pracovní list
 3. Připomeňte si státní svátek 17. listopadu – doplňte do pracovního listu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Pondělí – vypařování, Var -přečíst, zapsat poznámky, umět otázky v učebnici str. 68 a 71 ve středu otázky

Středa – schůzka 12.00 – Výpočty ke změnám skupenství, Příprava na prověrku. zapsat kapalnění, PS str. 26-27

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) průmyslové využití elektrolýzy – uč. str. 18 – vypsat poznámky

2) Galvanický článek uč. str. 19, opakování elektrolýzy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Vyplnit PL – stavba Země zde - https://drive.google.com/file/d/1_DCSvztZryTN4BBf1lYOXwnFUPJc6Bmk/view?usp=sharing

a poslat jako úkol, opakování nerostů

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Průmysl ČR.

Průmysl paliv a energetiky.(učebnice strana 46 – 49)

Úkol: Tvorba mapy. Probereme a vysvětlíme při on-line hodině.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ – do 13. 11

Prevence zneužívání návykových látek

Učebnice str. 114 – 120 – přečíst

Pracovní list – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/16y60TuDTwmShkbwn74W7jAv_Of23au64/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - vyplňování zápisového lístku

Výukový materiál na MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informatika

Do 20. 11. Bobřík informatiky – absolvovat (přihlaste se pod svým jménem a příjmením, nepoužívejte Nicky, prosím). Kód školy je na Teams, krátký návod tamtéž

Schůzka úterý 24. 11. – kontrola filmů. Prosím odevzdat hotové filmy do 22. 11. ke kontrole (nasdílet uložené na Onedrive).

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1R8VjhKpZgW7L9jk54b0uf8NwZ78eSos2/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si slovesný rod a vid
 3. Zopakujte si věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty (učebnice str. 48)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

učebnice str 22, 23 , 24 Body clock, first conditional + time

PS str 16, 17 dodělat, poslat přes teams do zadání ve středu

Učebnice str 24 time - udělat na papír spidergram

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ 2 Place and time. str.20, cv.1 - 3. Grammar - talking about the future, cv.4,5.

B. Your body, str.22.cv.1,2,3,4. Grammar - first conditional.

PS Přehled mluvnice,  Future forms str.68.

PS slovní zásoba Place and time,str.75 ( The perfect place to live. Your body)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Nová gramatika – 1. část – stáhnout, vytisknout a vložit do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1AdNKqoZVrIuwFeFgmrAu2vxq5zYlplX6/view?usp=sharing

Nová slovní zásoba – 1. část – nemoci – stáhnout, vytisknout a naučit se

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1tYBQ84otqcWzyLlUepKHGYEPb6-bGaFh/view?usp=sharing

Učebnice: str. 54 – části lidského těla – naučit se (slovní zásoba z minulého týdne)

str. 55 cv. 4 – udělat tabulku do sešitu – doplnit všechny části těla – odevzdat na teams

Pracovní sešit: str. 48 a 49

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Rozkazovací způsob

Uč. str. 57 / 15

PS str. 52 / 9, 10 a 53 / 12

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Po – shrnutí lom. Výrazů – schůzka Teams od 10.00. DÚ – připravit 2-3 příklady na lomené výrazy (+ samozřejmě řešení- v druhém souboru). Zadání po domluvě poslat nějakému spolužákovi.– vysvětlím na schůzce.

Út – „opravit“ příklady spolužákovi a na schůzce je prodiskutujete- sami si zavoláte. Mně odevzdáte 3 soubory- Vaše zadání, Vaše řešení, a soubor s řešením spolužáka, který jste opravili. (To je místo prověrky)

St –Učebnice 1 př. 1-5/45. Mně pošlete 5/45,

ČT – Učebnice 1 6-12 / 46. poslat 9,12/46

Pá - Učebnice 1 13-17 / 47-48, Schůzka Teams od 9.00 s otázkami. Končíme lom. výrazy- další týden prověrka a další učivo.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 1. Vyplnit pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1--77PwidQv5X0nApkpFuOEkJSjf5cmlY/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si pojmy podle učebnice a sešitu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Po – Učebnice 5- Změny skupenství, Skupenství a vnitřní energie str. 59-61. Přečíst, zapsat poznámky včetně obr. Fázové přeměny na str. 60 dole.

Písemně 1,3,6,7,8/61

Stř – Schůzka Teams 12.00 – vysvětlím DÚ

       Tání a tuhnutí str61-63, zapsat poznámky, včetně grafu str. 62 (obr. 56)

       PS 8 str. 24, 25

       Pís učebnice 5 2,3,4,5/63

       DÚ – dobrovolný – regelace ledu – vysvětlím na schůzce

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

 1. – uč. str. 15, 16 – vypsat poznámky, PS str. 8 (redoxní reakce) – poslat jako úkol, odkaz zde:

https://drive.google.com/file/d/1z9fclBgBkHj-UEmwTI0JqF9eprD6gWZF/view?usp=sharing

2) Zopakovat Beketovu řadu kovů, elektrolýza – uč. str. 17 – vypsat poznámky

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Z videa poznámky (jen křemičitany a organické nerosty): https://www.youtube.com/watch?v=7Hy0jsQss4Y

   PS str. 17, 18 (oxidy) – poslat jako úkol

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

ČR-vývoj hospodářství   učebnice strana 44-47

3. Období od r.1945 do r.1989

4. Období po roce 1989

Probereme při on-line výuce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Doping – prohlédnout si prezentaci.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ftRHqWITBpWZDkfz3vp0m5IJE05mBGCF/view?usp=sharing

Podle prezentace a dalších informačních zdrojů vyplnit pracovní list, odeslat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gsGXcjnjMsxJWf7j8moCE0DBNF_5peFK/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

Dle rozvrhu hodin naplánována schůzka v MS Teams - vyplňování přihlášky na SŠ, zápisový lístek. 

Výukové materiály budou na MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 9. třída

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1ieecW_4PuH2WQxIrNpg-p1uSzsI2l2yd/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy vedlejších vět

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková

2.lekce 

učebnice str 20 Place and time, future -  naučit se slovíčka z CD v PS

přečíst text The freedom ship a ústně odpovědět na otázky cv 2 str 20 

pís.do ŠS cv 5 str 20 utvořit otázky k textu

 PS str 68 přečíst si gramatiku , kde používáme will /going to

str 14 cv 1, 2, 3 pís

Učebnice str 22 Your Body přečíst a přeložit

PS str 69 kapitola 2.8 přečíst  first cond.

str 16 celá pís

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – Tomaševska

Učebnice AJ Culture, Pop music str.16. číst, překládát .Cvičení 1, 2, 3. English across the curriculum, 

cvičení 2, 3(ústně).Grammar - Past simple a Past continuous , pracovní sešit.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list – Rozkazovací způsob. Předložka „für“. – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sQu-EFA3EZMymAT8ZxzB3-AnT0zDzOSl/view?usp=sharing

Učebnice str. 28 – 36 - zopakovat celou 3. lekci (letopočet, datum, rozkazovací způsob, předložka für, osobní zájmena ve 4. pádě)

Pracovní sešit str. 34

Nová slovní zásoba – Části lidského těla – naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1a-x2aSkU5jVllJwmL1YD-k0PYKcSN_2v/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Do slovníčku napsat a naučit se slovíčka, včetně množného čísla – Slovíčka M5L1 – 2. část – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1JqAWdVxmdUFh0-dp2PHRhb1_Sna7esQ-/view?usp=sharing

Gramatika – 3. pád podstatných jmen – vysvětlení ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/15PToQCsvNpILWfIgxZlr9hgZQP9wciVl/view?usp=sharing

Do školního sešitu – učebnice str. 56/12 a 58/16

PS – 50/ 5,6   51/7,8

Všechny úkoly jsou zadávány na teams – tam také najdete podrobnější vysvětlení k zadání a vypracované úkoly tam odevzdáte.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika

Schůzky - Po – 10 -10.30(rozbor úloh z odevzdaných PL, příprava na prověrku), St – 10-10.30 (shrnutí úprav lom. Výrazů, rozbor 1. prov., příprava na prověrku), Pá – 9-9.30 (rozbor úloh)

Lomené výrazy dodělat příklady z učebnice do str. 48

Po – zadání lom. výrazy 1 – zde https://drive.google.com/file/d/1zSUNgMo_eWQeaqDKnIsrJPYdHwl0FQ9l/view?usp=sharing

Út – prověrka 10-10.30, zadání lom. výrazy 2 zde https://drive.google.com/file/d/1BHxQfx4LYsKBJOidTQ1Qbk27nf7ym1vJ/view?usp=sharing

St – rozbor prověrky, otázky

Čt – prověrka8-8.30, zadání lom. výrazy 3 zde- https://drive.google.com/file/d/1PMoeNsEl98WQYQwC8aFAjxH6BHg2EUzm/view?usp=sharing

Pá - rozbor úloh, shrnutí

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Vyplnit pracovní list podle učebnice (vycházejte z kapitoly rozbití Československa v učebnici strana 43 až 49)

PL - https://drive.google.com/file/d/1VJ8n28ucx79Zf8ShT1646JTuVQ0wFR7v/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Fyzika

Schůzky Po – 8 – 8.30, St – 12 – 12.30

Po – otázky k tématům – vedení tepla, proudění tepla. Vysvětlení tep. Záření

-        Přečíst str. 54-56, zapsat „K zapamatování“ + příklady „využití“ tep. Záření (zrcadlové folie, infrazářič,…) umět otázky str. 56

St – Energie Slunce – str. 57-58. Zapsat – jak využíváne sl. Energii (fotovoltaické systémy, kolektory,…)Umět odpovědi na otázky.

PS 8, str. 20-22 do pátku. Na Teams rozdělím témata referátů (v Pondělí na schůzce). Příští týden zkouším (ve skupinách) a prověrka.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chemie

1) Řada napětí kovů – učebnice str. 14. PS str. 7 (redoxní reakce) – úkol-zde- https://drive.google.com/file/d/1u88-rN2TsLOR9xkTiEn8g-9jlknSULsm/view?usp=sharing .

Opakování neutralizace.

2) Získávání kovů z rud redoxními reakcemi – učebnice str. 15, 16. Opakování – rovnice redoxních reakcí.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

Oxidy, uhličitany, sírany – video. Opakování – vznik, struktura a vlastnosti minerálů.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla ČR – učebnice strana 38-43, přečíst a napsat poznámky

Úkol: Vyjádři graficky počet obyvatel Českých Velenic za posledních 50 let

Vše upřesníme při on-line výuce.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ – do 13. 11

Doping – prohlédnout si prezentaci.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1ftRHqWITBpWZDkfz3vp0m5IJE05mBGCF/view?usp=sharing

Podle prezentace a dalších informačních zdrojů vyplnit pracovní list, odeslat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gsGXcjnjMsxJWf7j8moCE0DBNF_5peFK/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PČ Svět práce

V pondělí 2. 11. naplánována schůzka v MS Teams - diskuse o pravidlech přijímacího řízení na SŠ, shrnutí, procvičení. Studijní materiál má každý žák vložen v sešitě. Je vystaven i na MS Teams.

Zhodnocení výsledků písemné práce, oznámení klasifikace.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

A je to tu zase....

Do 23. 10 (zatím!) probíhá distanční výuka, materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

 

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

Český jazyk do 18. 10.

 1. Pracovní sešit – vyplnit cvičení 3 na straně 42
 2. Pracovní list – vydán ve škole – poměr mezi větami hlavními
 3. Pracovní list – vydán ve škole – testové úlohy

  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – 9. ročník

 1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1uOl0BSUhmnnkgRMhfMByYAvpmAwhrgG4/view?usp=sharing
 2. Do sešitu vypracovat cvičení č. 13 a) strana 61 (učebnice)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - do 16.10

učebnice str 13 cv 9 , přečíst, přeložit a dokončit příběh pís. do ŠS

PS str 8-9 celé písemně

Učebnice str 14 a 15 A Christmas carol - přečíst, přeložit a pís cv 4 a 5a,b ze str 14 do ŠS

Kouknout na aj film v aj znění s aj titulky + napsat o něm 10 vět do ŠS anglicky:-)

 

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Spěváková - do 23.10.

učebnice

str 16 Culture, článek Pop music - přečíst si a přeložit, pís. cv 2 do ŠS

článek  str 17 History: the silk road - ústně cv 3, pís cv 2 do ŠS

PS

 str 10-13 písemně, pokud nebudete rozumět zadání, písněte

Odeslat foto alespoň 2 str z PS, upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Tomaševska - do 23. 10.

L.1 (D) A Christmas Carol, str.14. ex.1, 2, 3, 4.,str.15. číst, překládát . Grammar : articles. členy.( str.12). Neurčitý člen, určitý člen, nulový člen ( pracovní sešit), přehled mluvnice. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk  – Trsková – 14.10. – 16.10. 

Učebnice str. 28-29 cv. 2 – do školního sešitu – vybrat si jednu osobnost, napsat jméno, v jaké oblasti působila, kdy se narodila a kdy zemřela.

Učebnice str. 32, cv. 11 – do sešitu napsat pouze rozkazy, ne celé rozhovory.

Pracovní sešit str. 30 cv. 2, str. 31 cv. 5, str. 33 cv. 8, 9

Pracovní sešit str. 45 – 47 – slovní zásoba – naučit se.

Rozkazovací způsob – vytisknout si následující poznámky, vložit do sešitu a naučit se.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WKdly-J2NHY2Gk5BdySxcn_QvZg3Zly7/view?usp=sharing

Případné dotazy směřujte na chat v MS Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk  – Trsková – 19.10. – 23.10. 

Pracovní list – rozkazovací způsob – vyplnit, odeslat na teams, případně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1FwkuGc8uh_VCM7FGi8E9lFPn1JV96vfy/view?usp=sharing

Učebnice str. 35 – předložka für (pro) + 4. pád, osobní zájmena ve 4. pádě – projít cv. 15 a 16

Poznámky si stáhněte nebo vytiskněte.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1COsBL8WPPMe1NaHr9jgbluarOjVUUGKR/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 38 cv. 23 a 24, str. 39 cv. 26, 27

Případné dotazy na teams, sledujte termíny schůzek, tam úkoly procvičíme.

 

Německý jazyk – Čermáková    do 16.10

Opakování PS 38/22 a 39/25, 26, 27
Zadání máte na teams, kam také vše odevzdáte.

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na teams přes chat.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Nová lekce – MODUL 5 lekce 1 – Mir tut der Kopf weh (Bolí mě hlava)

Do slovníčku napsat a naučit se slovíčka, včetně množného čísla – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/17XW7BkAJg0WJHyM2X7vlZXPtjkOohl5R/view?usp=sharing

Do školního sešitu – učebnice str. 55 / 4 napište (s pomocí 4. pádu) Mám jeden nos, jednu hlavu,… dvě uši … 10 … - podle strany 54 – použijte všechna slovíčka.

Nová gramatika – časování slovesa tun, Mir tut der Hals weh – vysvětlení. Ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1n9mtA-HnTvPkv0HneE6HvKqMwbazoSgH/view?usp=sharing

PS str. 48 – popište obrázek

PS str. 49 / 2, 3 – projděte si nejprve novou gramatiku, pak až vypracujte.

Zadané úkoly odevzdávejte na teams.

 

Matematika - do 23.10.

Zadány pracovní listy (až do 23. 10. - na každý den min. 1 list). Ve čtvrtek 15. 10. od 8 do 8. 30 schůzka k lomeným výrazům - ptejte se na příklady, pokusíme se prodiskutovat o odečítání a násobení lom. výrazů.

Do 16. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Odečítání lomených výrazů. Vyzkoušet cvičení str. 33-34. Pár příkladů dám jako zadání do Teams. - nezapomeňte poslat. 

19. - 20. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Násobení lomených výrazů. vyzkoušet cv. str. 35 -38. V pondělí schůzka od 10.00 -  otázky k násobení, možná malá prověrčička. Jinak jsem vždy k dispozici podle rozvrhu.

21. 10. - 22. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Dělení lomených výrazů. str. 38 - 43 - také projít příklady. Ve čtvrtek si ještě jednou dáme video - od 8 h. 2-3 příkládky na zkoušku a vysvětlení dělení. 21. 10 od 10.00-10.30 prověrka na lom. výrazy. 22. 10. od 8.00 schůzka k prověrce. 

23. 10. Pátek máte na dokončení a vzpamatování se, do školy odevzdat ráno hotové papíry. Stačí cinknout na kancelář, pustí vás do vestibulu a tam necháte PODEPSANÉ a vypočítané papíry vložené buď do KOŠILKY nebo do obálky. Pro novoveské - pokud je nějaký jiný termín či způsob odevzdání lepší (třeba už ve čtvrtek odpoledne, nebo co Vás napadne), ozvěte se, domluvíme se. Totéž pro velenické (v pátek někdo odjíždí, tak se domluvíme na čtvrtek... apod- ale musíte mi napsat do chatu a domluvíme se)

Nebojte se ptát, Teams je tady od toho - komunikujte spolu a klidně se domluvte 4, 5 a můžeme se sejít v menší skupině na vysvětlení. Kontakt je přes Teams.

 

Dějepis do 18. 10.

1. Vyplnit pracovní sešit str. 9 a 10

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Dějepis do 25. 10.

1. Vyplnit pracovní sešit str. 11 a 14 (vycházejte z kapitoly kultura a věda mezi válkami v učebnici strana 50 až 56)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Fyzika do 18. 10

Učebnice 5 – str. 49 - vyřešit všechny úlohy. V zadání Teams odevzdat CELÉ řešení (zápis, obr., …) úlohy 7 a 8/ 49. odevzdat do soboty. Na nejasnosti se ptejte na Teams!

 

Fyzika do 23. 10 (resp. 30.10.)

Pondělí - přečíst učebnici 5 str. 50 -51, Vedení tepla ( i s úvodem - šíření tepla). Zapsat do sešitu "K zapamatování". Písemně otázky na str. 51  do sešitu. DÚ - najít na Youtube zajímavé video k tématu vedení tepla a poslat mi odkaz do zadání. Do středy odevzdat na Teams. Pokud připojíte vlastní skvělý příklad máte  jistou!
Středa - přečíst učebnici 5 str. 52 -54, Proudění tepla. Zapsat "K zapamatování". Do sešitu písemně Úlohy str. 54. 
DÚ - do 30. 10. Vyfotit a vysvětlit příklad(y) vedení tepla prouděním, který sami demonstrujete. Svíčka u dveří, polévka,... (krátké video můžete uložit na onedrive a nasdílet mi). POZOR - v zadání bude ještě 1 otázka- zkuste jí odpovědět!
Na celý týden - PS 8 str.15 - 19. Odevzdat v pátek. Pak zveřejním výsledky 
Schůzky - Pondělí 8:15 - 8:30 - kdo potřebuje se zeptat a vysvětlit St. 11 - 11.30 - tatáž náplň. V pondělí 2. 11. od 8 h plánuji případně krátký test na pojmy z termiky a 1-2 příklady na kalorimetrickou rovnici. Tak se ptejte!

 

Chemie  – do 18. 10.

Vyplňte PL – neutralizace, soli podle PL Soli. Oba papíry jsem vám dala ve škole. Ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Chemie  – do 23.10.

1) Vyplňte PL – názvosloví solí – zde - https://drive.google.com/file/d/1VZ47z7hZkQnjvSTvj7wSYP4BtV7PmHoN/view?usp=sharing

2) Přečtěte si REDOXNÍ REAKCE v učebnici na str. 12, 13 a napište si tyto poznámky: modrý rámeček na str. 13 dole,

   modrožlutý rámeček na str. 12, červený a modrý rámeček dole na str. 12.

   Vyzkoušejte si to v PL – redoxní reakce – zde –

https://drive.google.com/file/d/1UmaJ6j8rvsdNQIyFZItoTl_Xd0IkkJEr/view?usp=sharing , ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přírodopis  – do 18. 10.

Vlastnosti minerálů jste si měli z učebnice do školního sešitu už dopsat. Zkontroluji ve škole.

Vyplňte PS str.11, 12 – vlastnosti minerálů, ofoťte a pošlete na Teams.

Naučte se tabulku tvrdosti.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis – do 23.10.

Ze str. 12 si vypište 9 skupin minerálů.

Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=sL8Me-xwcas. Napište si z něj poznámky. To, co je tam napsané. Pokud někdo nemá možnost napíše si poznámky z prvků, sulfidů a halogenidů z učebnice. Ofotíte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis – 14.10. – 18.10.

Rostlinstvo a živočišstvo ČR

Učebnice strana 32-33

Přečíst a do sešitů napsat

 1. Výškové vegetační stupně (název + charakteristiku)
 2. Význam lesů
 3. Podle mapy na str.33 určit oblasti hodně zalesněné a málo zalesněné

Kontakt. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis   19.10.-25.10.

Ochrana přírody

Do sešitu zapsat všechny kategorie chráněných území přírody s příklady.

Do sešitu zakreslit mapu ČR a vyznačit NP a CHKO.

Učebnice str.34-35

Domácí úkol: Výše uvedené zaslat do konce týdne (ofotit a poslat na mail nebo Teams)

Životní prostředí

Učebnice str.36-37   přečíst

Domácí úkol: Které lidské činnosti nejvíce poškozují životní prostředí (stejný způsob odeslání)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ 9. – 14.10. – 23.10.

Autodestruktivní závislosti

Vyplnit pracovní list – vyhledat chybějící údaje, možné použít různé informační zdroje (encyklopedie, internet)

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Vrh5hWmNRkaWqpvFRCJYHha4R3tks0X8/view?usp=sharing

Vyplněné odeslat na MS Teams nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

9. třída - PČ - Svět práce - do 23. 10. 2020

Prostudovat druhou stranu studijního materiálu Informace k přijímacímu řízení. Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..