A je to tu zase....

Do 23. 10 (zatím!) probíhá distanční výuka, materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

 

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

Český jazyk do 18. 10.

  1. Pracovní sešit – vyplnit cvičení 3 na straně 42
  2. Pracovní list – vydán ve škole – poměr mezi větami hlavními
  3. Pracovní list – vydán ve škole – testové úlohy

  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – 9. ročník

  1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1uOl0BSUhmnnkgRMhfMByYAvpmAwhrgG4/view?usp=sharing
  2. Do sešitu vypracovat cvičení č. 13 a) strana 61 (učebnice)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - do 16.10

učebnice str 13 cv 9 , přečíst, přeložit a dokončit příběh pís. do ŠS

PS str 8-9 celé písemně

Učebnice str 14 a 15 A Christmas carol - přečíst, přeložit a pís cv 4 a 5a,b ze str 14 do ŠS

Kouknout na aj film v aj znění s aj titulky + napsat o něm 10 vět do ŠS anglicky:-)

 

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Spěváková - do 23.10.

učebnice

str 16 Culture, článek Pop music - přečíst si a přeložit, pís. cv 2 do ŠS

článek  str 17 History: the silk road - ústně cv 3, pís cv 2 do ŠS

PS

 str 10-13 písemně, pokud nebudete rozumět zadání, písněte

Odeslat foto alespoň 2 str z PS, upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Tomaševska - do 23. 10.

L.1 (D) A Christmas Carol, str.14. ex.1, 2, 3, 4.,str.15. číst, překládát . Grammar : articles. členy.( str.12). Neurčitý člen, určitý člen, nulový člen ( pracovní sešit), přehled mluvnice. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk  – Trsková – 14.10. – 16.10. 

Učebnice str. 28-29 cv. 2 – do školního sešitu – vybrat si jednu osobnost, napsat jméno, v jaké oblasti působila, kdy se narodila a kdy zemřela.

Učebnice str. 32, cv. 11 – do sešitu napsat pouze rozkazy, ne celé rozhovory.

Pracovní sešit str. 30 cv. 2, str. 31 cv. 5, str. 33 cv. 8, 9

Pracovní sešit str. 45 – 47 – slovní zásoba – naučit se.

Rozkazovací způsob – vytisknout si následující poznámky, vložit do sešitu a naučit se.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1WKdly-J2NHY2Gk5BdySxcn_QvZg3Zly7/view?usp=sharing

Případné dotazy směřujte na chat v MS Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk  – Trsková – 19.10. – 23.10. 

Pracovní list – rozkazovací způsob – vyplnit, odeslat na teams, případně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1FwkuGc8uh_VCM7FGi8E9lFPn1JV96vfy/view?usp=sharing

Učebnice str. 35 – předložka für (pro) + 4. pád, osobní zájmena ve 4. pádě – projít cv. 15 a 16

Poznámky si stáhněte nebo vytiskněte.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1COsBL8WPPMe1NaHr9jgbluarOjVUUGKR/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 38 cv. 23 a 24, str. 39 cv. 26, 27

Případné dotazy na teams, sledujte termíny schůzek, tam úkoly procvičíme.

 

Německý jazyk – Čermáková    do 16.10

Opakování PS 38/22 a 39/25, 26, 27
Zadání máte na teams, kam také vše odevzdáte.

Kontaktovat mě můžete přes E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na teams přes chat.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Nová lekce – MODUL 5 lekce 1 – Mir tut der Kopf weh (Bolí mě hlava)

Do slovníčku napsat a naučit se slovíčka, včetně množného čísla – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/17XW7BkAJg0WJHyM2X7vlZXPtjkOohl5R/view?usp=sharing

Do školního sešitu – učebnice str. 55 / 4 napište (s pomocí 4. pádu) Mám jeden nos, jednu hlavu,… dvě uši … 10 … - podle strany 54 – použijte všechna slovíčka.

Nová gramatika – časování slovesa tun, Mir tut der Hals weh – vysvětlení. Ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1n9mtA-HnTvPkv0HneE6HvKqMwbazoSgH/view?usp=sharing

PS str. 48 – popište obrázek

PS str. 49 / 2, 3 – projděte si nejprve novou gramatiku, pak až vypracujte.

Zadané úkoly odevzdávejte na teams.

 

Matematika - do 23.10.

Zadány pracovní listy (až do 23. 10. - na každý den min. 1 list). Ve čtvrtek 15. 10. od 8 do 8. 30 schůzka k lomeným výrazům - ptejte se na příklady, pokusíme se prodiskutovat o odečítání a násobení lom. výrazů.

Do 16. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Odečítání lomených výrazů. Vyzkoušet cvičení str. 33-34. Pár příkladů dám jako zadání do Teams. - nezapomeňte poslat. 

19. - 20. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Násobení lomených výrazů. vyzkoušet cv. str. 35 -38. V pondělí schůzka od 10.00 -  otázky k násobení, možná malá prověrčička. Jinak jsem vždy k dispozici podle rozvrhu.

21. 10. - 22. 10. - učebnice 1 - "fialová" - Dělení lomených výrazů. str. 38 - 43 - také projít příklady. Ve čtvrtek si ještě jednou dáme video - od 8 h. 2-3 příkládky na zkoušku a vysvětlení dělení. 21. 10 od 10.00-10.30 prověrka na lom. výrazy. 22. 10. od 8.00 schůzka k prověrce. 

23. 10. Pátek máte na dokončení a vzpamatování se, do školy odevzdat ráno hotové papíry. Stačí cinknout na kancelář, pustí vás do vestibulu a tam necháte PODEPSANÉ a vypočítané papíry vložené buď do KOŠILKY nebo do obálky. Pro novoveské - pokud je nějaký jiný termín či způsob odevzdání lepší (třeba už ve čtvrtek odpoledne, nebo co Vás napadne), ozvěte se, domluvíme se. Totéž pro velenické (v pátek někdo odjíždí, tak se domluvíme na čtvrtek... apod- ale musíte mi napsat do chatu a domluvíme se)

Nebojte se ptát, Teams je tady od toho - komunikujte spolu a klidně se domluvte 4, 5 a můžeme se sejít v menší skupině na vysvětlení. Kontakt je přes Teams.

 

Dějepis do 18. 10.

1. Vyplnit pracovní sešit str. 9 a 10

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Dějepis do 25. 10.

1. Vyplnit pracovní sešit str. 11 a 14 (vycházejte z kapitoly kultura a věda mezi válkami v učebnici strana 50 až 56)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Fyzika do 18. 10

Učebnice 5 – str. 49 - vyřešit všechny úlohy. V zadání Teams odevzdat CELÉ řešení (zápis, obr., …) úlohy 7 a 8/ 49. odevzdat do soboty. Na nejasnosti se ptejte na Teams!

 

Fyzika do 23. 10 (resp. 30.10.)

Pondělí - přečíst učebnici 5 str. 50 -51, Vedení tepla ( i s úvodem - šíření tepla). Zapsat do sešitu "K zapamatování". Písemně otázky na str. 51  do sešitu. DÚ - najít na Youtube zajímavé video k tématu vedení tepla a poslat mi odkaz do zadání. Do středy odevzdat na Teams. Pokud připojíte vlastní skvělý příklad máte  jistou!
Středa - přečíst učebnici 5 str. 52 -54, Proudění tepla. Zapsat "K zapamatování". Do sešitu písemně Úlohy str. 54. 
DÚ - do 30. 10. Vyfotit a vysvětlit příklad(y) vedení tepla prouděním, který sami demonstrujete. Svíčka u dveří, polévka,... (krátké video můžete uložit na onedrive a nasdílet mi). POZOR - v zadání bude ještě 1 otázka- zkuste jí odpovědět!
Na celý týden - PS 8 str.15 - 19. Odevzdat v pátek. Pak zveřejním výsledky 
Schůzky - Pondělí 8:15 - 8:30 - kdo potřebuje se zeptat a vysvětlit St. 11 - 11.30 - tatáž náplň. V pondělí 2. 11. od 8 h plánuji případně krátký test na pojmy z termiky a 1-2 příklady na kalorimetrickou rovnici. Tak se ptejte!

 

Chemie  – do 18. 10.

Vyplňte PL – neutralizace, soli podle PL Soli. Oba papíry jsem vám dala ve škole. Ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Chemie  – do 23.10.

1) Vyplňte PL – názvosloví solí – zde - https://drive.google.com/file/d/1VZ47z7hZkQnjvSTvj7wSYP4BtV7PmHoN/view?usp=sharing

2) Přečtěte si REDOXNÍ REAKCE v učebnici na str. 12, 13 a napište si tyto poznámky: modrý rámeček na str. 13 dole,

   modrožlutý rámeček na str. 12, červený a modrý rámeček dole na str. 12.

   Vyzkoušejte si to v PL – redoxní reakce – zde –

https://drive.google.com/file/d/1UmaJ6j8rvsdNQIyFZItoTl_Xd0IkkJEr/view?usp=sharing , ofoťte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přírodopis  – do 18. 10.

Vlastnosti minerálů jste si měli z učebnice do školního sešitu už dopsat. Zkontroluji ve škole.

Vyplňte PS str.11, 12 – vlastnosti minerálů, ofoťte a pošlete na Teams.

Naučte se tabulku tvrdosti.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis – do 23.10.

Ze str. 12 si vypište 9 skupin minerálů.

Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=sL8Me-xwcas. Napište si z něj poznámky. To, co je tam napsané. Pokud někdo nemá možnost napíše si poznámky z prvků, sulfidů a halogenidů z učebnice. Ofotíte a pošlete na Teams.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis – 14.10. – 18.10.

Rostlinstvo a živočišstvo ČR

Učebnice strana 32-33

Přečíst a do sešitů napsat

  1. Výškové vegetační stupně (název + charakteristiku)
  2. Význam lesů
  3. Podle mapy na str.33 určit oblasti hodně zalesněné a málo zalesněné

Kontakt. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis   19.10.-25.10.

Ochrana přírody

Do sešitu zapsat všechny kategorie chráněných území přírody s příklady.

Do sešitu zakreslit mapu ČR a vyznačit NP a CHKO.

Učebnice str.34-35

Domácí úkol: Výše uvedené zaslat do konce týdne (ofotit a poslat na mail nebo Teams)

Životní prostředí

Učebnice str.36-37   přečíst

Domácí úkol: Které lidské činnosti nejvíce poškozují životní prostředí (stejný způsob odeslání)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ 9. – 14.10. – 23.10.

Autodestruktivní závislosti

Vyplnit pracovní list – vyhledat chybějící údaje, možné použít různé informační zdroje (encyklopedie, internet)

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1Vrh5hWmNRkaWqpvFRCJYHha4R3tks0X8/view?usp=sharing

Vyplněné odeslat na MS Teams nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

9. třída - PČ - Svět práce - do 23. 10. 2020

Prostudovat druhou stranu studijního materiálu Informace k přijímacímu řízení. Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..