SOUTĚŽ MLADÝ MÓDNÍ NÁVRHÁŘ 2018

Soutěž byla vyhlášena SOŠ a SOU oděvní Třeboň, je určena pro žáky 5. - 9. ročníků ZŠ a ZUŠ.

Školní kolo proběhlo v průběhu prosince formou domácí práce žáků s možností konzultace s vyučujícím.

   Plavecký výcvik probíhal ve školním roce 2017/2018  od 14.9.2017 do 22.3.2018  (15 lekcí).

Dne 2. března proběhl v pátém ročníku výukový program Putování přírodou jižních Čech pod vedením lektora Tomáše Smrže z ekologického centra Cassiopeia.

28.2.2018 se v Malontech,  malebné to pošumavské obci, konalo oblastní kolo recitační části tradiční soutěže Zvonek z Novohradských hor.