28.2.2018 se v Malontech,  malebné to pošumavské obci, konalo oblastní kolo recitační části tradiční soutěže Zvonek z Novohradských hor.

 

V naší výpravě jsme získali dvě první místa, Anna Večeřová ve čtvrté kategorii a Magdalena Jandová v kategorii třetí, a jedno třetí místo v první kategorii, Antonín Blaťák.

Všem sedmi žákům naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci.