Matematický klokan 2021

Celkem se do Klokana zapojilo 173 matematiků od 2. do 9. třídy, což je vzhledem k opravdu náročným podmínkám dálkové práce úctyhodné! Samozřejmě děkujeme všem účastníkům za krásné výkony, a současně (především v kategorii Cvrček, ale i Klokánek a Benjamín) upřímné poděkování rodičům a prarodičům, kteří pomáhali ratolestem s odevzdáním a zpracováním výsledků. Všem účastníkům blahopřejeme k výsledkům. Pokud se Vám letos příliš nevedlo, budete mít možnost zapojit se i za rok. Jestliže se vám dařilo, gratulujeme. Všem účastníkům děkujeme za práci a podaný výkon.

Výsledky kategorií:

CVRČEK         18   cvrčků

Třída

Počet bodů

KLOKÁNEK   46  klokánků  

Třída

Počet bodů

František Bednář

76

III.A

Tobiáš Slíva

97

V.A

Jiří Koňařík

75

III.A

Alexej Haumer

85

IV.A

Barbora Malová

73

III.A

Michaela Městková

83

V.B

BENJAMÍN   62  benjamínků

Třída

Počet bodů

KADET            47 kadetů

Třída

Počet bodů

Michal Kunc

99

VI.A

Taren Piskáček

90

VIII.B

Wenshuo Wang

83

VII.B

Karel Kodl

86

IX.

Matyáš Ježek

Wennuo Wang

78

VI.A

VI.B

Karolína Kodlová

79

VIII.B

Rádi bychom též poděkovali všem třídním učitelům za spolupráci a pomoc při zadávání soutěže. Těšíme se opět za rok

                                                                                                       Za pořadatele

                                                                                                                                     P. Cehák

Další informace najdete na: http://www.aksf.org – aktuální stránky

http://www.mathkang.org/default.html - mezinárodní stránky (francouzsky)

http://www.matematickyklokan.net – české stránky pod UPOL

***  Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.