Tradiční akce spojená s vyhlášením soutěže o nejúspěšnější třídu (hodnocení vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží za celý školní rok), úspěšných reprezentantů školy, ale především s oslavou konce  školního roku, proběhla za účasti starosty pana Sívy, místostarosty  pana P. Chabinioka, vedení školy a zástupce Sdružení rodičů pí S. Korandové.

16. června se v Kralupech nad Vltavou konalo Mistrovství České republiky v turistickém závodu. Z naší školy se zúčastnili Magda Jandová, Samuel Gabčo, Bára Dvořáčková a Marek Štochl.

Branný den začal nácvikem požárního poplachu a evakuace osob ze školy.

Dne 16. června proběhla fyzikální soutěž pro žáky 6. třídy.

Školní výlet 9. třídy proběhl 5. června v pražské ZOO.

28. a 29. května 2018 proběhla pro žáky 1. stupně výtvarná soutěž na téma „Exotická zvířata“. Zájemci z jednotlivých tříd se sešli ve školním atelieru a po dobu několika odpoledních hodin trpělivě malovali rozmanité zvířectvo.

Po okresních a krajských kolech pokračoval turistický závod závody Českého poháru,které se konaly na Rapšachu, v Karviné a v Otrokovicích. Na Rapšachu si nejlépe vedly Magda Jandová, která obsadila 1.místo a Bára Dvořáčková, která skončila na 2.místě.

Dne 1.června se na školním hřišti uskutečnil už 33.ročník školní lehkoatletické olympiády žáků II.stupně naší školy. v pátek 1.6. proběhla akce i pro 1. stupeň