Tradiční akce spojená s vyhlášením soutěže o nejúspěšnější třídu (hodnocení vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží za celý školní rok), úspěšných reprezentantů školy, ale především s oslavou konce  školního roku, proběhla za účasti místostarosty obce pana P. Chabinioka, vedení školy a zástupce Sdružení rodičů pí S. Korandové.

Branný den začal nácvikem požárního poplachu a evakuace osob ze školy.

Dne 22. 6. 2017 proběhla fyzikální exkurze pro žáky 9. ročníku.

5. a 7. června 2017 proběhla pro žáky 1. stupně výtvarná soutěž na téma „Malujeme kamaráda“. Zájemci z jednotlivých tříd se sešli ve školním atelieru a po dobu několika odpoledních hodin trpělivě malovali podobu svých kamarádů.

Výsledkem je 53 zajímavých obrázků formátu A3.

I v našem městě jsme se zapojili do celosvětové aktivity Peace Run - Běh míru.

Ve středu 7. června se žáci osmého ročníku vydali na exkurzi do Českých Budějovic. Výukový program v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky organizovali lektorky z ekologického centra Cassiopeia.

2. 6. 2017 se na školním stadionu konal 32.ročník ŠLO pro 2. stupeň. Den předtím, 1. 6., měl svůj den i 1. stupeň.