Dne 16. června proběhla fyzikální soutěž pro žáky 6. třídy.

Soutěžící si zopakovali fyzikální veličiny a jiné znalosti prostřednictvím tajenky, doplňovačky, poznávačky a problémových úloh. Celkem mohli získat 40 bodů.
Nejlépe si vedla a 1. místo získal Jan Češka se 36 body, 2. místo obsadil Karel Kodl s 35 body a 3. místo vybojoval Damián Kotrba s 34 body.
Celkem se soutěže zúčastnilo 27 mladých fyziků ze VI. třídy.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Za pořadatele M. Ceháková