Tento outdoorový sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií.

Trať je vyznačena fáborky (modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to -            odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času. Všechny kategorie běhají jako jednotlivci.

V letošním roce se naše základní škola opět zapojila do tohoto sportovního závodu.

Výsledky: okresní kolo – 1.místo – V,Nýdlová ,B.Dvořáčková

                                           2.místo-M.Jandová, S.Gabčo, M.Žiaková, E.Dvořáčková, L.Nýdlová

                                          4.místo-J.Trsek

                 Krajské kolo – 1.místo – M.Jandová, V.Nýdlová, B.Dvořáčková

                                           2.místo- M.Žiaková

                                             3.místo-S.Gabčo, E.Dvořáčková

                                          4.místo-L.Nýdlová, J.Trsek, J.Žiak

Všichni uvedení postoulili do celostátních závodů – Český pohár

                   1.závod(Pacov) – 1.místo – V.Nýdlová

                                                   2.místo- S.Gabčo

                                                   4.místo-B.Dvořáčková

                   2.závod(Bílovec) – 2.místo- B.Dvořáčková

                                                     3.místo-V.Nýdlová

                                                   4.místo-L.Nýdlová

                   3.závod(Kralovice) 3.místo – M.Jandová, B.Dvořáčková, V.Nýdlová

                                                     5.místo – L.Nýdlová

 

Na Mistrovství republiky, které se koná 22.6.2019 v Palkovicích, si vybojovali postup M.Jandová,S.Gabčo,V.Nýdlová,L.Nýdlová,B.Dvořáčková,E.Dvořáčková.

O. Stellner