21. a 22. května 2019 proběhla pro žáky 1. stupně výtvarná soutěž na téma „Barevná krása květin“. Zájemci z jednotlivých tříd se sešli ve školním atelieru a po dobu několika odpoledních hodin trpělivě vytvářeli svá díla.

Výsledkem je 60 zajímavých obrázků formátu A3. 

Z originálů byla uspořádána výstavka.

Každý účastník dostal pamětní list s fotografií svého obrázku a malou sladkost. Autoři nejzajímavějších a originálních prací byli odměněni cenami od Sdružení rodičů.

Zvláštní ocenění

Ocenění

Balážová Adéla 1. A

Violová Veronika 3.A

Koutná Vanessa 4.B

Švec Matyáš 5.A

Zikešová Eva 1. B

Čadová Vendula 1. B

Herdová Laura 2. A

Škerlecz Adam 2. B

Staňková Ema 2. B

Průšová Anna 3. A

Divišová Thea 4. B

Svoboda Karel 4. B

Wang Wennuo 4. B

Slepičková Simona 5. A

 Šlefrová Eva 1. A

Balík Matyáš 1. B

Žiak Jan 2. A

Maier Josef 2. B

Le Michaela 2. B

Le Alena 2. B

Divišová Lucie 4. A

Pánková Eliška 4. A

Nguyen Soňa 5. B

Hrindová Beata 5. B

Podroužková Nikola 5. B

 

 

 

Všechny naše malíře chválíme a přejeme hodně radosti při dalším výtvarném tvoření.

Pořádající p. učitelky Irena Kotrbová a Marie Bambulová