Na EVVO s programem „Les“ byla třída 5.B v pátek 26.4.2019 (třída 5.A měla tento program 12.4.2019).

V lese jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o přírodě. Hráli jsme různé hry, soutěžili jsme a řešili všelijaké kvízy. Naučili jsme se rozlišovat houby, ptáky, rostliny a živočichy. Tento program se nám všem moc líbil, v budoucnu bychom si ho chtěli zopakovat. Byl zábavný, ale zároveň poučný. Tento program si pro nás připravila paní Nikola Papežová, a my jí za to moc děkujeme.

                                                                            Beata Hrindová, Nikola Podroužková