21. května vycestovali páťáci do Prahy. Navštívili krátce "václavák" a pak již trávili den ve společnosti exotických zvířat.

Večer, uondáni a znaveni zalehli doma do svých pelíšků plní dojmů a zážitků z krásného dne (alespoň doufáme, že se jim výlet, ač naplněn asi 7 kilometrovou procházkou, líbil).