Letošní leden se vydařil – mráz a sníh!

Žáci IX. třídy využili při hodině matematiky náklonnosti matky přírody a vida, že je školní dvůr bohatě pokryt dostatečnou vrstvou sněhu, jali se tvořit modely geometrických těles.

Od října do ledna probíhal na škole 65. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.