V tomto roce probíhá již 17. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

Všem účastníkům děkujeme za aktivitu, ochotu přijít ve svém volném čase a řešit namáhavé úlohy a v neposlední řadě také za předvedené výkony, přičemž vysoce oceňujeme i snahu a aktivní účast nejen vítězů a postupujících, ale (a možná o to více) i těch méně úspěšných, pro které je to třeba i daleko obtížnější a přesto jsou ochotni(y) se do soutěže zapojit. Tedy v duchu coubertinovského: „L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.“ (Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. Tedy zkráceně, leč nikoliv tak výstižně - „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ )

Úspěšní řešitelé se od ledna zapojí do 2. - korespondenčního - kola. Přejeme jim hodně úspěchů.

Kategorie G-H – 6. a 7. ročník

Kategorie E-F – 8. a 9. ročník

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

1. místo

Viola Violová

VII.B

45

1. místo

Markéta Slívová

IX.

34,5

2.-5. místo

Anežka Bromová

VII.B

44

2. místo

Jan Trsek

IX.

33

2.-5. místo  Barbora Dvořáčková  VI.B  44  3. místo  Tereza Hanková  IX.  32,5

2.-5. místo

Jan Čermák

VII.A

44

4.-5. místo

Adam Hycl VIII.

31,5

2.-5. místo

Lukáš Nguyen

VII.B

44

4.-5. místo Eva Bjelová IX. 31,5

6. místo

Thi Thuy Tien Vu

VII.B

42

6. místo Vojtěch Jabůrek IX. 30

7.-8. místo

Tomáš Hanek

VII.B

41

7. místo

Patrik Balaško

VIII.

29

7.-8. místo

Simona Slepičková

VI.A

41

8. místo Lukáš Nguyen  VIII.  28,5

9. místo

Tomáš Dvořák

VI.B

38

 9. místo  Martin Tieu VIII. 23,5

10.-11. místo

Zdeněk Škarda

VII.B

33

10.-11. místo Tomáš Ježek VIII. 23

10.-11. místo

David Uhlíř

VII.A

33

10.-11. místo

Ondřej Sípal

IX.

23

Úspěšní řešitelé

Samuel Charvát, Filip Bližňák, Lukáš Novotný

 

Jan Češka

 VIII.  

Dále řešili

Jennifer Marie Kimová

Dále řešili

Samuel Gabčo, Antonín Spěvák, Jiří Štochl, Magdaléna Jandová, Karel Kodl, Filip Souček

 M. Ceháková, P. Cehák

 

 

 

 

 

 

5.-6.