Plavecký výcvik, který probíhal ve školním roce 2017/2018 15-ti lekcemi, byl zakončen 13. prosince 2018 dalšími pěti lekcemi.

Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 4. A, 5. A a 5. B. Výcvik plavání vedli učitelé naší školy: Mgr. Čermáková Kamila, Mgr. Zemánková Jana, Ing. Kučera Oldřich, Mgr. Stellner Oldřich a asistentka pedagoga.  

Žáci byli rozděleni podle počátečních dovedností do pěti družstev. Tři družstva tvořili plavci, kteří si v bazénu zdokonalovali plavecké styly, které již uměli. Seznamovali se také s dalšími plaveckými styly, učili se potápět, lovit předměty a skákat do vody. Další dvě družstva tvořili neplavci. Postupně se všichni naučili nebát se vody, potopit se, skočit do vody a uplavat několik metrů jedním i více plaveckými styly.

Plavecký výcvik byl v březnu 2018 zakončen plaveckými závody a v prosinci 2018 všichni žáci předvedli, co se za 20 lekcí plaveckého výcviku naučili. Každý žák dostal podle dosažených výsledků diplom: delfín – 25 žáků, kapr – 26 žáků, šnek – 5 žáků.

Zemánková Jana