V tomto roce probíhá již 14. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní 5 skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

Již po čtvrté jsme umožnili žákům 2. - 9. ročníku vyzkoušet si účast v soutěži Logická olympiáda. Jan Koranda ze VII. třídy postoupil do krajského kola, kde mu přejeme hodně úspěchů.