V tomto roce probíhá již 16. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní 5 skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

Všem účastníkům děkujeme za aktivitu, ochotu přijít ve svém volném čase a řešit namáhavé úlohy a v neposlední řadě také za předvedené výkony, přičemž vysoce oceňujeme i snahu a aktivní účast nejen vítězů a postupujících, ale (a možná o to více) i těch méně úspěšných, pro které je to třeba i daleko obtížnější a přesto jsou ochotni(y) se do soutěže zapojit. Tedy v duchu coubertinovského: „L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.“ (Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře. Tedy zkráceně, leč nikoliv tak výstižně - „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ )

Úspěšní řešitelé se od ledna zapojí do 2. - korespondenčního - kola. Přejeme jim hodně úspěchů.

Kategorie G-H – 6. a 7. ročník

Kategorie E-F – 8. a 9. ročník

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Bodů

1. místo

Karel Kodl

VII.

44

1. místo

Vilém Jindra

IX.

29

2. místo

Jan Čermák

VI.A

42

2. místo

Eva Bjelová

VIII.

27

3. místo

Antonín Spěvák

VII.

41

3. místo

Jana Suhay

IX.

24

4. místo

Tomáš Ježek

VII.

40

4.-5. místo

Vojtěch Jabůrek

VIII.

23

5.-6. místo

Adam Hycl

VII.

39

4.-5. místo

Kateřina Průšová

IX.

23

5.-6. místo

Tereza Mezerová

VII.

39

6. místo

Aneta Kropíková

IX.

21

7.-8. místo

Jan Češka

VII.

38

7.-8. místo

Tereza Hanková

VIII.

20

7.-8. místo

Michal David Szöke

VII.

38

7.-8. místo

Markéta Slívová

VIII.

20

9. místo

Quoc Anh Nguyen

VII.

32

9.-10. místo

Veronika Bednářová

IX.

19

10. místo

Sofie Arvajová

VII.

28

9.-10. místo

Vendula Čermáková

IX.

19

Další úspěšní řešitelé

Martin Tieu, David Uhlíř, Patrik Balaško,

Gabriela Filová, Tomáš Pánek

       

Dále řešili

Jennifer Marie Kimová

Dále řešili

Bohumil Kronika, František Spěvák, Ondřej Sípal, Martin Koc, Jan Koranda, Radek Homolka, Jan Trsek, Magdalena Jandová, Simona Jandová, Marek Štochl, , Veronika Šupáková, Lenka Kanděrová, Petr Přibyl, Dominik Janda, Filip ŽaludM. Ceháková, P. Cehák

 

 

 

 

 

 

5.-6.