VÝSLEDKY

Školní kolo recitační soutěže 1. stupně proběhlo v úterý 5. 2. 2019. Celkem se zúčastnilo 46 žáků. Všechny recitátory chválíme a děkujeme třídním učitelům za pomoc.