VÝSLEDKY

Školní kolo recitační soutěže 1. stupně proběhlo v úterý 5. 2. 2019. Celkem se zúčastnilo 46 žáků. Všechny recitátory chválíme a děkujeme třídním učitelům za pomoc.

-         Kategorie 1. tříd byla jako každoročně nesoutěžní. Pamětní list a sladkost si odnesli všichni zúčastnění.

-         Ve vyšších ročnících byli vyhodnoceni nejlepší recitátoři. Ti dostali diplom a drobnou odměnu.

-         Soutěž organizovala p. učitelka I. Kotrbová.

-         Porota byla složena z učitelů: V. Wipplingerová, J. Havlová, K. Machová, M. Čejková a D. Kropíková.

-         Za zakoupení cen děkujeme Sdružení rodičů naší školy.

 

 

OCENĚNÍ

 

 

2. a 3. třídy

(20 soutěžících)

 

4. a 5. třídy

(11 soutěžících)

 

1.  místo

Blaťák Antonín  3.A

Švec Matyáš                     5.A

2.  místo

Škerlecz Adam   2.B

Dvořáková Isabella         4.B

Součková Markéta          4.B

3.  místo

Širá Lucie            2.B

Slepičková Simona          5.A

 

- Zvláštní ocenění dostala Wang Wennuo (Jana) ze 4.B.

- Nejlepší vystoupení předvedl Antonín Blaťák ze 3. A.