Ráno v sobotu devátého února jsme se my, osmáci, sešli u školy se sedmou třídou a vyrazili jsme za lyžováním. Po pětihodinové cestě do Čenkovic v Orlických horách jsme se zabydleli v Chatě pod sjezdovkou.

Když jsme si vybalili, všichni jsme společně vyrazili poprvé na sjezdovku, kde proběhlo rozřazení do skupin podle lyžařských dovedností. Po návratu na chatu jsme se navečeřeli a poté si učitelé vybrali své týmy na večerní program a denní úkoly.

Po první noci strávené v Chatě pod sjezdovkou jsme šli lyžovat. Nelyžaři z třetí skupiny se nejprve cítili na lyžích nejistě, ale postupem času si zamilovali lyžování stejně jako ostatní. Odpoledne, po dobrém obědě, následovalo další lyžování a večer pak program, který si každý den připravilo jiné družstvo.

Takhle to šlo až do úterka, kdy jsme šli na běžky. Dostali jsme balíčky s jídlem, namazali běžky voskem a vyrazili. Byl to moc pěkný zážitek, ale všeobecně stále převládal názor, že sjezdové lyžování je lepší. Další dny jsme pokračovali v našem sjezdovém výcviku jako předtím.

Už na začátku kurzu se ale bohužel vyskytlo pár nemocných, kterých postupně přibývalo, a ke konci výcviku byla nakažena skoro polovina účastníku, včetně pana učitele Stellnera a paní učitelky Spěvákové. Rádi bychom za všechny poděkovali naší zdravotnici, paní učitelce Jandové, která se o všechny tak pečlivě postarala.

Poslední večer proběhlo vyhlášení večerních soutěží. Zvítězilo družstvo č. 3 pod vedením pana učitele Stellnera, následovala družstva paní učitelky Zemánkové a Spěvákové. Každý dostal svůj vlastní diplom a rozešli jsme se.

Po naší poslední noci v Čenkovicích jsme znovu dostali balíčky s jídlem a vyrazili na zpáteční cestu. U školy jsme se všichni radostně přivítali s rodiči, rozloučili se s kamarády a odešli domů s krásnými vzpomínkami.

Eva Bjelová, Tereza Hanková a Markéta Slívová