4. září 2017 jsme v 8.30 hod. na školním dvoře přivítali naše malé prvňáčky.