2. září 2019 jsme v 8.30 hod. na školním dvoře přivítali naše malé prvňáčky.

Slavnostního zahájení se účastnili kromě vedení školy a paní učitelek i hosté např. J. Slíva - starosta města. Všem prvňáčkům  zazpívaly děti ze sboru Zvonek.