Poslední zářijový den se osmáci pod vedením A. Trskové a v doprovodu  P. Ceháka vydali na exkurzi do Národní galerie Praha ― Paláce Kinských.

Navštívili výstavu Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard. Zároveň s tím absolvovali program Od světla k barvě. Za vedení mentorky si vyzkoušeli, jak barva ovlivňuje vnímání a dojem z objektů. Zjistili, že i stíny mohou mít různé barvy, vyzkoušeli si velmi vydařené kompozice objektů a prošli výše zmíněnou výstavu. Program byl zdařilý a žákům se líbil.