1. září 2020 jsme v 8.30 hod. jako tradičně přivítali naše malé prvňáčky.

Slavnostního zahájení se účastnili kromě vedení školy a paní učitelek i hosté a samozřejmě rodiče prvňáčků.