S radostí upozorňujeme na některé úspěchy našich žáků v soutěžích. Například:

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

Termíny zápisu:     20. duben 2020 od 14 do 17 hodin

                            21. duben 2020   od 14 do 17 hodin

                            22. duben 2020  od 14 do 17 hodin

                            23. duben 2020   od 14 do 17 hodin

Ve čtvrtek  3. 10. 2019 pokračuje základní plavecký výcvik tříd 4.A, 4.B a 5.B  (11 lekcí – 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 2019, 9. 1., 23. 1., 13. 2., 5. 3., 19. 3. 2020).

Zde je k dispozici seznam doporučených sešitů pro školní rok 2015/2016 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“.

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.

 

 

Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.