Příměstské tábory v Českých Velenicích pořádané firmou Attavena ve spolupráci se ZŠ České Velenice

Termíny táborů:   22. – 26. 7. 2019           19. – 23. 8. 2019

Termín informační schůzky pro rodiče v ZŠ České Velenice bude upřesněn během května 2019.

S radostí upozorňujeme na některé úspěchy našich žáků v soutěžích. Například:

Ve čtvrtek 10.1.2019 začíná základní plavecký výcvik pro třídy 3.A, 3.B a 4.B ( 9 lekcí – 10.1., 24.1., 7.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 2.5., 16.5).

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

   Termíny zápisu:     23. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    24. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    25. duben 2019 od 14 do 17 hodin

                                    26. duben 2019 od 14 do 17 hodin

  

Zde je k dispozici seznam doporučených sešitů pro školní rok 2015/2016 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytřídění elektrozařízení.

Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“.

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.