• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Na stránky školy jsou doplněny 1. Dodatek č.2 ke školnímu řádu ZŠ, který řeší distanční vyučování, 2. Hygienická pravidla a 3. Dodatek šk. řádu MŠ, kde je upřesněno omlouvání žáků. Všechny dokumenty jsou v příslušných nabídkách, které jsou dostupné po kliknutí v tomto článku