Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v naší základní škole bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí školního roku v době, kdy byla škola ještě otevřená (od konce ledna do 10. 3. 2020)
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Další informace jsou obsaženy v níže uvedených dokumentech - vyhlášce MŠMT ČR č. 211/2020 Sb. a Postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.